Oferujemy wykonanie

Nasza oferta
Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowej :
 • sieci, instalacji wewnętrznych i przyłączy telekomunikacyjnych (FTTH, HFC, projekty RF w technologii HFC lub FD, projekty techniczne dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej, projekty budowy kanałów technologicznych i usunięcia kolizji istniejących sieci),
 • przyłączy energetycznych,
 • sieci, instalacji wewnętrznych i przyłączy centralnego ogrzewania,
 • sieci, instalacji wewnętrznych i przyłączy wodociągowych,
 • sieci, instalacji wewnętrznych i przyłączy kanalizacyjnych,
 • sieci, instalacji wewnętrznych i przyłączy gazowych.
Ponadto wykonujemy dokumentacje towarzyszące inwestycjom, takie jak :
 • opracowania branży konstrukcyjnej,
 • projekty organizacji ruchu,
 • inwentaryzacje zieleni,
 • operaty wodno-prawne,
 • kosztorysy,
 • dokumentacje powykonawcze.
Gwarantujemy :
 • wykonanie dokumentacji poprzedzonych wizją w terenie,
 • terminowość i krótki czas realizacji zleceń,
 • elastyczne podejście do oczekiwań klienta,
 • konkurencyjne ceny i rabaty przy stałej współpracy,
 • stały kontakt z klientem.